Vmusic » Wetenschap
Artikelen 1 - 10 van 11 in de rubriek Wetenschap

Wetenschap

Aardrijkskunde: Aspecten van Globalisering

Aardrijkskunde: Aspecten van Globalisering

Globalisering of mondialisering is een begrip wat men de laatste decennia veel tegenkomt. Globalisering is het proces waarbij de verwevenheid tussen landen en samenlevingen steeds groter wordt. In dit… Diversen, 22-11-2012

Alles over sterrenregens (Perseïden)

"Kijk mam! Een vallende ster!" Is een opmerking die ouders vaak horen wanneer zij met kinderen op vakantie zijn. Dit komt doordat de aarde ieder jaar rond augustus door een stofwolk trekt, genaamd de… Ruimtevaart, 01-09-2010

De geschiedenis en toekomst van de Zon

De Zon is de ster die ons zonnestelsel draaiende houdt. Zonder de Zon kunnen wij niet leven op aarde. Wetenschappers hebben al veel ontdekt over onze Zon. Zo weten we dat ze ongeveer 4.5 miljard jaar… Diversen, 31-10-2009

Exponentiële functies opstellen

Het opstellen van exponentiële functies is een vereiste voor het centraal examen van het VWO, ook wel bekend als het Atheneum. Voor meer informatie over het opstellen van exponentiële functies, het be… Wiskunde, 20-12-2009

Hoe bereken je machtsfuncties?

Wat zijn machtfuncties? Machtfuncties zijn functies in de wiskunde die bekend worden geacht voor het centraal eindexamen havo/vwo. Ook buiten de school kunnen machtfuncties gebruikt worden in het dage… Wiskunde, 16-01-2010

Klimaatfactoren

Wat zijn klimaatfactoren? Klopt het dat de ruimte invloed heeft op ons klimaat? Ons klimaat is aan het veranderen, en dit kunnen we herleiden door middel van de klimaatfactoren. Wil je weten waarom on… Weer, 25-05-2011

Mist, kleine dauwdruppels in de lucht

Iedereen heeft wel eens mist gezien. Maar wat is mist nou eigenlijk? Hoe ontstaat mist en welke soorten mist zijn er? Wanneer spreken we van dichte mist en wat is grondmist nou eigenlijk? Antwoorden o… Weer, 01-11-2010

Productiefactoren - Economie op het voortgezet onderwijs

Productiefactoren zijn middelen die gebruikt worden door mensen om iets te produceren of een dienst te leveren. Er zijn vier productiefactoren. Dit zijn arbeid, natuur, kapitaal en ondernemerschap. Wa… Economie, 01-10-2009

Vergelijkingen oplossen met algebra

In de moderne wiskunde is oplossen met algebra steeds belangrijker aan het worden. In iedere lesmethode is hier iets over terug te vinden. Ook wordt het oplossing van vergelijkingen bekend geacht bij… Wiskunde, 01-11-2009

Wat is duurzame energie?

Duurzame energie is energie die is opgewekt op een milieu vriendelijk manier. Dit is steeds belangrijker aan het worden omdat onze fossiele brandstoffen aan het opraken zijn en de temperatuur op aarde… Diversen, 19-09-2009